Radonmätare som passar ditt behov

Radonmätare för passiva mätningar, så kallade dosimetrar, finns i många versioner. Det finns även lösningar för att långvarigt följa radonhalt i bostäder och i grunden. Med vissa lösningar kan man följa radonhalt i till exempel källaren och se hur den förändras med tiden.

I detta avsnitt kommer vi gå igenom olika typer av radonmätare för ditt passiva mätprogram.

Du bör mäta radon ifall:

  • du är orolig för radon i ditt hus
  • du vill ha koll på radonhalten i ditt hus
  • du funderar på att installera en radonavskiljare
  • du redan har en radonavskiljare och vill kontrollera att den fungerar som den ska
  • du har ett radonproblem och vill följa utvecklingen över tid

För att kunna mäta radon i luften behöver man radonmätare som är anpassad för detta. Det finns flera olika typer av radonmätare. De olika typerna av radonmätare har olika egenskaper. De olika typerna av radonmätare är: Dosimeter och Elektrisk radonmätare.

Dosimeter

En dosimeter mäter hur mycket radon och radioaktiva partiklar som har träffat den under en viss tidsperiod. Dosimetrar är vanligen ganska små, billiga och de är enkla att använda. Dosimetrar ger ett ungefärligt värde på radonhalten, och det är svårt att få ett exakt värde med en dosimeter. Dosimetrar ska placeras i rummet som ska mätas, och de ska inte flyttas under mätperioden.

Elektronisk radonmätare

En elektrisk radonmätare är en typ av radonmätare som fungerar genom att mäta hur mycket strålning som kommer från radon i luften. Radonmätaren är elektriskt drivna och ansluten till ett eluttag. Den har en display som visar aktuell radonhalt. Den är enkel att använda och ger ett exakt värde på radonhalten. Elektriska versioner är nästan alltid dyrare än andra typer av radonmätare. Dock kan en elektrisk radonmätare flyttas runt i hemmet för att lokalisera eventuella källor för radon.

En elektrisk radonmätare är fördelaktig:

  • om du vill ha ett exakt värde på radonhalten.
  • om du vill ha en snabbare avläsning av radonnivåerna i hemmet.
  • om du vill ha en radonmätare som är enkel att använda.
  • om du vill mäta i flera utrymmen samtidigt.

Det är viktigt att mäta radon för att få kännedom om hur stora exponeringar du kan ha utsätts för. Det är bra om du har möjlighet att mäta radon i flera rum, och gärna på flera olika ställen i varje rum. För att få ett korrekt resultat av mätningen bör du placera mätaren i ett rum där man tillbringar mycket tid. Det är också viktigt att mätningen genomförs under en längre tid då nivåerna varierar mycket över tid.